Liên hệ hỗ trợ 0938 572 886
Chào mừng đã đến với Bao Bì Toàn Hưng.

Bao Bì Toàn Hưng

Online Store Theme

Tất cả sản phẩm

Sắp xếp

Túi zipper

Túi zipper dùng trong ngành may mặc, thực phẩm, linh kiện, y dược...

Xem thêm
0₫

Túi zipper

Túi zipper dùng trong ngành may mặc, thực phẩm, y dược, hóa mỹ phẩm, linh kiện, điện tử...

Xem thêm
0₫

Túi zipper

Túi zipper dùng trong ngành may mặc, thực phẩm, y dược, hóa mỹ phẩm, linh kiện, điện tử...

Xem thêm
0₫

Túi zipper in may mặc

Túi zipper dùng trong ngành may mặc...

Xem thêm
0₫

Túi zipper in may mặc

Túi zipper dùng trong ngành may mặc...

Xem thêm
0₫

Túi zipper quai xách in

Túi zipper dùng trong ngành may mặc, thực phẩm, y dược, hóa mỹ phẩm, linh kiện, điện tử...

Xem thêm
0₫

Túi zipper đục lỗ T treo

 Túi zipper dùng trong ngành may mặc, thực phẩm, y dược, hóa mỹ phẩm, linh kiện, điện tử... hoặc những sản phẩm có chiều dài

Xem thêm
0₫

Túi zipper quai xách thân dài

Túi zipper dùng trong ngành may mặc, thực phẩm, y dược, hóa mỹ phẩm, linh kiện, điện tử...hoặc những sản phẩm có chiều dài

Xem thêm
0₫

Túi zipper quai xách 24 x 30

Túi zipper quai xách thường dùng để sản phẩm áo mưa, giày dép, may mặc xuất khẩu...

Xem thêm
0₫

Túi zipper quai xách

Túi zipper dùng trong ngành may mặc, thực phẩm, y dược, hóa mỹ phẩm, linh kiện, điện tử...

Xem thêm
0₫

Túi zipper màu

Túi zipper dùng trong ngành may mặc, thực phẩm, y dược, hóa mỹ phẩm, linh kiện, điện tử...

Xem thêm
0₫

Túi zipper màu

Túi zipper dùng trong ngành may mặc, thực phẩm, y dược, hóa mỹ phẩm, linh kiện, điện tử...

Xem thêm
0₫